CHINESE / ENGLISH
您现在的位置: 中国河豚烹饪网-亚洲河豚研究会/江苏分会 >> 大家风范 >> 行业新秀 >> 大家风范信息

中国河豚烹饪网理事——司好朋

图片作者:佚名 更新时间:2020-5-29 17:31:32 查看次数:2193 推荐等级:★★★
中国河豚烹饪网理事——司好朋的简介:

          

2009-2011年在郑州市金汉斯自助餐饮担任厨房主管职务                             

2011-2013 年调往河南信阳金汉斯自助餐饮担任厨房副厨师长职务。              

2013-2016 年山东佰烧餐饮连锁有限公司担任厨房主管职务。               

2016-2018 年在河南谢家老家河南菜(菜系川湘豫)担任厨房大队长职务。   

2018-2020 年在江苏省扬中市新艺自助美食城担任厨师长职务。